Et prosjekt blir til

En aksjonsgruppe for bevaring og restaurering av Tollerodden, dannet på slutten av 1980-tallet, kartla og undersøkte tak og vegger og avdekket flotte dekorer og andre spennende funn, alt godt dokumentert. Husets historie ble bokstavelig talt gravd fram sammen med en god samling fortellinger om beboerne – en rikholdig kilde vi stadig fyller opp og øser av.

Aksjonsgruppen fikk støtteerklæring fra Arne Nordheim,Thor Heyerdahl, Carl Nesjar og Arnold Jacoby.

Tolleroddens Venner, stiftet i 1992, med formål å planlegge restaurering av bygningen og skape liv i huset. En imponerende gjeng dugnadsvenner kan hvert år ønske velkommen til stemningsfull sankthansfeiring, sommerkafé med jazztoner på et solfylt tun, konserter, foredrag og underholdning og aktiviteter for besøkende i alle aldre.

Guidene våre tar årlig flere tusen interesserte med på vandring i huset. Mange kommer igjen og igjen for å få med seg de siste perlene som er avdekket og restaurert.

Larvik kommunestyre opprettet Stiftelsen Tollerodden i 1998. Stiftelsen er en alminnelig stiftelse med allmennyttig formål å restaurere og drifte Kirkestredet 9. En viktig premiss for etableringen var at huset og parken sammen skal utvikles til gjensidig nytte for allmennheten.

En helhetlig tilnærming

Med etablering av Stiftelsen gikk prosjektet fra idé til virkeliggjøring ved å tenke helhetlig;

Restaurere og rekonstruere nybygget fra 1870 og det historiske huset fra 1665/68.

Helhetlig prosjektplan

Restaurerings- og gjennomføringsplanen ble utarbeidet for alle de 750 m2 og bød på massive utfordringer. Stiftelsens største utfordring ble å prosjektere, budsjettere og finansiere prosjektet. Behovet for samarbeid med vernemyndighetene og fagkompetanse økte i takt med behovet for finansiering.
Planen er revidert flere ganger på bakgrunn av funn, tekniske og antikvariske utfordringer og til å omfatte uteareal. I denne prosessen økte behovet for større egeninnsats ved dugnadsarbeid.

FASE 1

Restaurering og tekniske og driftsmessige løsninger i husets mellom- og sidebygg, oppført 1870. Ferdigstilt i 2003.

Marys stue er gjenskapt med visse tilpasninger. Et profesjonelt kjøkken og moderne toalettanlegg er på plass, og prosjektet kunne nå tjene egne penger gjennom arrangementer og selskapsdrift.

FASE 2

Restaurering av det historiske huset 2004 – 2018.

Hovedfasen. Huset har vært ombygd flere ganger gjennom husets over 300 år lange historie. Det er en stor jobb er lagt ned i å gjenskape en romplan hvor husets tydeligste antikvariske funn bestemmer epoken de fem stuene og et sengekammers skal framstå i. Blant annet tilbakeføring av 1600-/1700-tallets midtgang.

Prosjektet har lagt vekt på å være tro mot gamle håndverkstradisjoner, og elever og lærlinger har fått innblikk i gamle kunster uten moderne verktøy og maskiner. Slik bidrar prosjektet til å føre håndverkstradisjonene videre.

I denne fasen har vi vært avhengige av et tverrfaglig kompetanseteam, og et samarbeid mellom blant annet Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU), restaureringsansvarlig, dekormaler og andre dyktige håndverkere. Kvaliteten er viktig for å bringe fram dette kulturminnet til fordums prakt. Derfor er hyggelig å kunne åpne stue etter stue og vise dem fram til besøkende som trives og setter pris på innsatsen. Så benytt evenementene med åpent hus, kjenn på atmosfæren og lytt til fortellingene.

FASE 3

Sluttføring

I 2020 ser vi for oss at Tollerodden-prosjektet skal:

• Være allment tilgjengelig – hovedrestaureringen er ferdig, parken er under utvikling!

• Eies av Larviks befolkning

• Virkeliggjøres og drives av idealister gjennom krysskompetanse, entusiasme, kombinasjonsøkonomi og oppslutning

Finansiering

Det har hele tiden vært et prinsipp at prosjektet skulle finansieres gjeldfritt, og ingen delprosjekter er satt i gang uten at pengene var på plass. Stiftelsen har bygd finansieringsstrategien gjennom trepartsfinansiering, en vedtatt nasjonal kulturminnepolitikk. Prosjektet har hele tiden hatt en gjensidig avhengig tredeling av finansieringen; offentlig støtte, donasjoner fra private selskaper og fond og en solid egeninnsats.

En ide om Tolleroddens framtid
Tankerom aktører og aktiviteter.

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.