Sist oppdatert

onsdag 07 juni 2017, 15:11
Stiftelsen Tollerodden

StiftelsenTollerodden ble dannet i 1998 etter at Tolleroddens Venner hadde arbeidet fram en løsning sammen med Larvik kommune.

Huset hadde over lengre tid stått tomt, og blitt et sted for husløse.

 

Stiftelsens formål er bevaring, restaurering, vedlikehold, og drift av bygningen Kirkestredet 9.

Bygningen skal brukes til kultur- og kulturrelatert virksomhet rettet mot allmennheten".

 

I premissene for kommunestyrets vedtak bemerkes at huset og Tolleroddens park sammen skal utvikles til nytte og glede for allmennheten.

Dette premisset gir, slik stiftelsen ser det, en gjensidig forpliktelse og ansvar for en best mulig utvikling av huset og miljøet omkring.

Dette fordrer en løpende dialog og et konstruktivt samarbeid mellom kommunen og stiftelsen.

 

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse med et allmennyttig formål, og styret er valgt av Tolleroddens Venner og Larvik kommune.

 

Stiftelsen er underlagt revisjonsplikt. Revisjonsplikten utføres i dag av Ernst & Young ved statsautorisert revisor Hans Georg Skuggedal.

Den nye Stiftelsesloven trådte i kraft 1. januar 2005. Stiftelsestilsynet har godkjent våre nye vedtekter 10.9. 2009.

 

Stiftelsen Tollerodden er prosjektets juridiske og ansvarlige enhet. Styret fungerer både som styre for virksomheten,

og som styringsgruppe for prosjektets helhet og enkeltdeler.

 

Styret er et arbeidende styre som forbereder saker , administrerer, og gjennomfører prosjektet.

 

Her finner du mer om følgende :  Vedtekter, Styresammensetning, Komitéen for hageglede, Kompetanseteam, Huskomite