Siste nytt fra Tollerodden  

Ny kunnskap om pioneren Colin Archers virke!

Stiftelsen Tollerodden  har samlet og dokumentert viktige brikker i hans livsverk  i heftet «Colin Archer – Den verdenskjente båtkonstruktøren på Tollerodden»  – Internasjonal, maritim historie med utgangspunkt i Larvik.

Heftet kan bestilles på Tolleroddens nettsider, på epost@tollerodden.no  eller ved et besøk  på Tollerodden.

Heftet har en rik bildedokumentasjon og inneholder ny dokumentasjon om Colin Archers virke, og historien til kulturmiljøet på Tollerodden. Tidslinjen går fra 1860-tallet og til 1920-tallet, en tid da Colin Acher dominerte på Tollerodden i Larvik. I denne perioden bygde han også større skip, på Laurviks Strandværft i Rekkevik – blant annet polarskuta Fram, som i dag er bevart på Frammuseet på Bygdøy i Oslo.

Heftet beskriver tiden da Colin Archer utviklet og bygget mer enn 200 båter i «båtbuene» på Tollerodden. Han var en pioner i utviklingen av sjøsikre båter. Sentralt i dokumentasjonen som nå legges fram er ny kunnskap om Archers kreative og vitenskapelige tilnærming til båtenes utforming. Utredningen gir et innblikk i hvordan han utviklet stadig mer sjøsikre båter ved studier av internasjonal konstruksjonsteori, egne observasjoner og praktisk utprøving. 

 

 

En av Archers viktigste drivkrefter var å gjøre livet tryggere for mange av de som hadde sitt virke på havet. Sikkerheten til  loser og fiskere sto helt sentralt i hans arbeid.

Archer delte sine kunnskaper. Han publiserte sine kunnskaper og solgte tegninger i både inn og utland.  Mange av hans originale fartøyer seiler den dag i dag. Tusentalls er bygget verden over i alle materialer, og det bygges og markedsføres fremdeles nye båter som betegnes som «Archer-typen».

Jeppe Jul Nilsen har vært en sentral bidragsyter i arbeidet med heftet. Ved studier av Archers forretningsarkiver har han dokumentert hvordan Archer utviklet fartøyenes skrogform over årtier. 

Ildsjelsmiljøet på Tollerodden i Larvik bevarer den i dag mest autentiske av Colin Archers redningsskøyter – RS 14 Stavanger. Skøyta har fått midlertidig plass ved beddingen der hun  ble sjøsatt som ny i 1901. Det arbeides for å etablere et permanent nasjonalt Colin Archer senter. Fra våren 2020 kan RS 14 Stavanger besøkes i hallen hvor hun nå ligger.

Kontaktadresser: hikle@online.no  eller finnand50@gmail.com

Bestill hefte

Bli medlem    


Stiftelsen Tollerodden og foreningen Tolleroddens Venner ønsker deg med.

Tolleroddens Venner ble stiftet i 1992. Venneforeningen har vært drivkraften for å få etablert stiftelsen Tollerodden i 1998. Stiftelsen har det formelle ansvar for restaureringen av Kirkestredet 9 på Tolleroden, et av Larviks eldste trehus. Foreningen har gjennom flere år hatt » åpent hus » med forskjellige aktiviteter for å få synliggjort husets kulturhistoriske verdi.

Møter, utleie & selskaper   


Gi gjestene dine en god opplevelse i omgivelser med særegen atmosfære.

Hvis du ønsker et selskap eller en sammenkomst med en særegen atmosfære, er Tollerodden et lykkelig valg.

Vi sørger for å gi deg og dine gjester den rette rammen rundt anledningen.På Tollerodden åpner vi våre flotte stuer, hver med sin særpregede stil og historikk.

Tollerodden – Colin Archer‘s Barndomshjem

Colin Archer, født 22. juli 1832 på Tollerodden i Larvik, død 8. februar 1921 samme sted. Colin Archer var båtkonstruktør med både båtbyggeri og skipsverft.


Archer er særlig kjent for polarskipet «Fram» til Fridtjof Nansen, for sin forbedring av losskøytene og for å ha skapt redningsskøytene. I alt bygget han mer enn 200 båter, hvorav 70 var lystfartøyer, 60 var losbåter og 14 var redningsskøyter.


Den første redningsskøyta, RS1, som bærer Archers navn, ble sjøsatt i 1893, og tjente i 40 år. Den tilhører nå Norsk Sjøfartsmuseum og er fremdeles i bruk.

Kilde: Wikipedia

For utdypende informasjon om Colin Archer, besøk Jeppe Jul Nielsen’s nettsider. Klikk her.

Våre fantastiske støttespillere