Styremedlem:   Funksjon:
Per Thorstensen   Leder
Elizabeth Norris   Nestleder
Ellen Omsland   Sekretær
Bente Skaatan   Kasserer
Ingun Helsing   Styremedlem
Per Tore Holgeren   Styremedlem
Liv Bråthen   Varamedlem
Åge Wahlin   Varamedlem

Årsberetning for 2017

Benytt knappen under for å åpne eller laste ned Tolleroddens Venneforening årsberetning for 2017.

last ned