Navn

Funksjon

Per Thorstensen Leder
Elizabeth Norris Nestleder
Ellen Nøstvik Omsland Sekretær
Bente Skaatan Kasserer
Kari Haagensen Styremedlem
Ingunn Helsing Styremedlem
Per Tore Holgersen Styremedlem

Liv Bråthen
Åge Wahlin

 

Varamedlem

 

Årsberetning for 2018

Benytt knappen under for å åpne eller laste ned Tolleroddens Venneforening årsberetning for 2018.

SE PDF